Jak stworzyć dobre badanie CAWI?

Jak stworzyć dobre badanie CAWI?

CAWI, czyli Computer Assisted Web Interview to jedna z wielu metod badawczych. Jest jedną z najpopularniejszych metod obecnie, gdyż Internet jest zbiorem społeczności o różnych profilach demograficznych, a także jednym z podstawowych kanałów komunikacji z drugim człowiekiem. Warto jednak przed przystąpieniem do realizacji badania CAWI zapoznać się z poszczególnymi etami przeprowadzania ankiety online.

Jak stworzyć dobre badanie CAWI?

Przygotowując badanie CAWI warto zastanowić się nad poszczególnymi etapami realizacji sondażu. Stosując się do przygotowanego przez nas planu będziemy mogli być pewni, że nie zapomnimy o żadnej fazie w trakcie planowania badania CAWI. Możemy wyróżnić siedem etapów, na których warto się skupić:

  1. Wyznacz cel badania

Przed rozpoczęciem badania warto dokładnie zdefiniować na papierze to co chcemy osiągnąć, czego nam potrzeba. Jest to bardzo ważny krok w Twoim projekcie, ponieważ to on zadecyduje o wszystkich pozostałych krokach. Pamiętaj, że cel badania powinien być jasny. Ustalenie niejasnego celu stwarza ryzyko, że wyniki badania CAWI będą niejasne i trudne do zinterpretowania (mogą wystąpić komplikacje w dalszych etapach ankiety).

  1. Zdefiniuj swoją grupę docelową

Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie i określenie respondentów. Musimy ściśle określić grupę osób, do której badanie CAWI będzie skierowane. Warto także zastanowić się ile odpowiedzi potrzebujemy, aby wiedzieć, jaką metodę badawczą wybrać.

  1. Wybierz metodę badawczą

Wybrać metodę badawczą to znaczy wybrać sposób, w jaki będziemy zbierać odpowiedzi. Narzędzia takie jak SurvGo™ pozwalają na zbieranie odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej, internetu lub Facebooka wysyłając link. Możemy także wygenerować spersonalizowane linki, które będą rozsyłane do poszczególnych respondentów.

  1. Stwórz ankietę

Teraz możesz rozpocząć pracę nad swoją ankietą. Pamiętaj, że w ankietach internetowych Twoi respondenci nie będą mogli zapytać Cię „co miałeś na myśli”. Dlatego w badaniach CAWI bardzo ważne jest, aby być jasnym, precyzyjnym i używać łatwego do zrozumienia języka. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twój respondent będzie rozumiał dane słowo to zastąp go innym, które będzie łatwiejsze do zrozumienia.

  1. Przetestuj swoją ankietę

Zanim wyślesz swoją ankietę, przetestuj ją. Mała próbka będzie w porządku. Postaraj się przeprowadzić test na grupie, która jest jak najbliższa Twojej grupie docelowej.

  1. Przeprowadzaj ankietę i zbieraj odpowiedzi

Teraz jesteś gotowy do rozpoczęcia swoich badań CAWI. Jeśli wyślesz zaproszenie do ankiety pocztą elektroniczną, prawdopodobnie nie wszyscy z Twoich respondentów odpowiedzą za pierwszym razem. Dlatego dobrze jest wysłać przypomnienie po kilku dniach.

  1. Przeanalizuj uzyskane dane i stwórz raport

Narzędzia ankietowe takie jak SurvGo™ mogą automatycznie generować raporty wyników ankiety. Jest to duża zaleta badań CAWI, a także duża oszczędność czasu. Po zakończeniu projektu zbieraj obserwacje i wyciągaj wnioski. To mogą być dla Ciebie użyteczne wskazówki na temat Twoich przyszłych projektów.

Stosując się do tego planu przeprowadzania badań CAWI możemy być pewni, że nie zapomnimy o żadnym etapie. Warto poświęcić każdej fazie czas, aby przygotować badanie dokładnie i uzyskać rzetelne wyniki.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Na czym polega badanie CAWI?
Badanie CAWI to z ang. Computer Assisted Web, czyli wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej. Jest jednym ze sposobów przeprowadzania badań ankietowych metodą ilościową. Ankieter wypełnia wówczas daną ankietę wyłącznie internetowo, najczęściej na panelu badawczym, gdzie takie badania są zazwyczaj zlecane.
Co jest najważniejsze w tworzeniu badania CAWI?
W badaniu CAWI najważniejszy jest tak naprawdę sam sondaż. Aby go dobrze przeprowadzić należy skupić się na siedmiu krokach przy jego przygotowaniu: wyznaczyć cel badania, zdefiniować grupę docelową, wybrać metodę badawczą, stworzyć ankietę, przetestować ankietę, przeprowadzić ankietę zbierając odpowiedzi, przeanalizować uzyskane dane i stworzyć z nich raport.