Praca w badaniach klinicznych – gdzie i na jakim stanowisku?

Praca w badaniach klinicznych – gdzie i na jakim stanowisku?

Pracę w badaniach klinicznych możemy zaliczyć do niezwykle ciekawej ścieżki zawodowej. Branża ta charakteryzuje się niezwykłą dynamiką, która pozwala na ciągły rozwój pracowników. Jest wiele dostępnych stanowisk i co najlepsze nie wszystkie trzeba realizować w korporacji. Jesteś zainteresowany pracą w badaniach klinicznych oraz ciekawy w jakich miejscach i na jakie stanowiska można aplikować?

Continue reading


Why choose Full-service CRO for your research?

Why choose Full-service CRO for your research?

In the world of clinical research and drug development, Contract Research Organizations (CROs) play a crucial role. Comprehensive CROs stand out as experienced partners, guiding the entire clinical trial process. This article explains what a full-service CRO is, the services it offers, and the benefits it brings to pharmaceutical companies.

Continue reading


Niekomercyjne badania kliniczne – rozwój medycyny

Niekomercyjne badania kliniczne – rozwój medycyny

Rozwój medycyny jest nieodłączną częścią rozwoju gatunku ludzkiego. Dzięki poznaniu anatomii i fizjologii człowieka oraz wynalezieniu leków. Średni oczekiwany czas życia Europejczyków zwiększył się 2- krotnie w latach 1800-1950. Osiągnięcie tak dużego sukcesu i wydłużenie oczekiwanego średniego czasu życia mogłoby oznaczać, że posiadamy wiedzę medyczną doskonałą. Niestety wraz z rozwojem cywilizacji pojawiają się nowe jednostki chorobowe, organizm ludzki również ewoluuje wypracowując odporność na pewne choroby lub substancje. Dlatego wciąż musimy ścigać się z czasem i próbować przechytrzyć wirusy i różne schorzenia. Epidemia koronawirusa zaskoczyła cały świat i pokazała jak nie przygotowani byliśmy. Dlatego należy nieprzerwanie rozwijać swoją wiedzę medyczną nie tylko na temat koronawirusa, ale również cukrzycy typu II czy astmy. Tych chorób obecnie nie możemy wyleczyć a tylko niwelować ich skutki, ale nie musi tak być. Mamy jeszcze tak wiele do odkrycia.

Continue reading


Rejestry medyczne – innowacje w ochronie zdrowia

Rejestry medyczne – innowacje w ochronie zdrowia

Pacjenci, przede wszystkim Ci, którzy borykają się z chorobami przewlekłymi mogą najbardziej skorzystać na wprowadzeniu rejestrów medycznych w Polsce. Jest to rozwiązanie dające szerokie możliwości diagnostyczne, konsultacyjne jak również badawcze w kontekście weryfikacji skuteczności działania leków i typów terapii u poszczególnych grup pacjentów. Continue reading


Niekomercyjne badania kliniczne – czym są?

Niekomercyjne badania kliniczne – czym są?

Badania kliniczne w Polsce realizuje się w dwóch formach: komercyjnych badań klinicznych i niekomercyjnych badań klinicznych. Są one ważnym elementem rozwoju nauk medycznych i farmacji. Szczególnie wiedza z niekomercyjnych badań klinicznych przyczynia się do intensyfikacji działań na rzecz kardiologii, onkologii,  neurologii. Ich celem jest odnalezienie nowych metod leczenia, znalezienie sposobów na racjonalizację kosztów terapii czy też profilaktyczne działania na rzecz zbiorowości zagrożonych konkretnymi chorobami. Continue reading


Prowadzenie i realizacja badań obserwacyjnych

Prowadzenie i realizacja badań obserwacyjnych

Współcześnie dużo placówek, prywatnych i publicznych występuje do firm badawczych z prośbą o przeprowadzenie badań obserwacyjnych, klinicznych, edukacyjnych itp. Tego typu badania zlecane są zarazem przez niewielkie firmy jak i duże koncerny farmaceutyczne i medyczne bądź też przez ośrodki naukowe. Proces organizacji badania rozpoczyna się najczęściej od fazy przygotowawczej, kiedy to określana jest próba respondentów i metodologia badań. Kolejna faza dotyczy samej realizacji badań obserwacyjnych. W jej trakcie na terenie szpitali, klinik lub innych placówek medycznych prowadzone jest badanie na założonej grupie respondentów. W dalszej kolejności następuje faza analizy danych i praca nad raportem z badania. Continue reading