Program do ankiet – Autorska aplikacja SurvGo™ do badań online

program-do-ankiet

Jeśli poszukujesz możliwości rozwoju Twojej firmy i chcesz aby produkty i usługi oferowane przez Twoje przedsiębiorstwo były bardziej dopasowane do potrzeb klientów – wykorzystaj możliwości, jakie daje aplikacja SurvGo™.

Aplikacja online, dzięki której poznasz klientów

Program do ankiet SurvGo™ daje możliwość ekspresowej realizacji badań (nawet do 24h) pośród zaangażowanych respondentów zarejestrowanych na panelu www.badanie-opinii.pl. Aktualnie na witrynie badawczej jest zarejestrowanych ponad 100 000 zaangażowanych, rzetelnych, kreatywnych i zróżnicowanych pod wieloma względami respondentów. Definiując próbę badawczą, panelistów można dobrać np. ze względu na:

 • płeć;
 • wykształcenie;
 • sytuację mieszkaniową;
 • miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym;
 • wielkość miejscowości zamieszkania;
 • województwo, z którego pochodzi panelista;
 • codzienne decyzje zakupowe;
 • stan posiadania, np.: samochód, tablet, laptop, komputer stacjonarny samochód;
 • zainteresowania, uprawianie sportu, cele korzystania z Internetu, oglądanie telewizji i wiele innych cech definiujących konsumentów.

SurvGo® daje nie tylko sposobność odpowiedniego doboru próby badawczej, pozwala także na kompleksowe skonstruowanie kwestionariuszy ankiet, które trafią do respondentów.

Rozbudowane kwestionariusze ankiet

SurvGo™ to zaawansowany program do ankiet, w którym można stworzyć kwestionariusz w oparciu o gotowe wzory. Ponadto istnieje możliwość stworzenia krótkich i zwięzłych kwestionariuszy zawierających kilka pytań, jak i rozbudowanych badań, zawierających dodatkowe treści o charakterze audio i video.

Po odpowiednim doborze próby oraz wyborze metody ankietyzacji:

 • online, generujące niski koszt realizacji, a zarazem umożliwiające przebadanie dużych, zróżnicowanych grup respondentów;
 • poprzez urządzenia mobilne we wsparciu ankietera;
 • SMS, stosowanych w formie dedykowanego linku lub w wiadomości SMS;
 • ankiet głosowych odtwarzanych za pomocą dźwiękowych komunikatów na telefonach komórkowych (podczas trwania ankiety, respondent odpowiada wciskając odpowiednie klawisze numeryczne);

program do ankiet pozwala na stałą kontrolę postępów badawczych i podejrzenie rozkładu odpowiedzi z otrzymanych zwrotów.

Zarządzanie badaniem, analizy i raport

Jeśli planujesz wieloetapowy rozwój Twojej firmy i chcesz co pewien okres czasu sprawdzać efekty po wdrażanych w przedsiębiorstwie strategiach marketingowej, HR lub PR porównuj wyniki z poszczególnych badań wykonywanych cyklicznie.

Dzięki SurvGo™ możliwe jest również eksportować wyniki badań do popularnych formatów np.: XLSX lub CSV albo eksportować raporty do DOCX lub XLSX.

Moduł służący do zarządzania badaniem pozwala dostosować uprawnienia do konkretnych użytkowników za pomocą systemu bezpiecznych kont. Program do ankiet jest dostępny z każdej przeglądarki dostępnej z urządzeń mobilnych lub stacjonarnych.

Wyniki badań są przedstawiane w zrozumiały i przejrzysty sposób, za pomocą wykresów i tabel. Baza odpowiedzi osób ankietowanych jest także możliwa do pobrania.

Dodatkowa jakość – badania NPS

Kluczowymi korzyściami płynącymi z wykorzystania programu do ankiet SurvGo™ jest:

 • możliwość samodzielnego projektowania kwestionariuszy do pozyskania opinii klientów, za pomocą profesjonalnego narzędzia;
 • realizowanie badań ankietowych jednorazowych lub cyklicznych;
 • prowadzenie kompleksowego procesu badań z pełną automatyzacją;
 • dostęp do klientów i odbiorców produktów i usług firmy na terenie całej Polski;
 • błyskawiczne badania w zakresie satysfakcji i lojalności klientów;
 • możliwość otrzymywania automatycznych analiz i raportów;
 • zabezpieczenie obsługi badania i zebranych danych;
 • konstruowanie różnych typów ankiet wraz z rozmaitymi typami pytań;
 • dostęp do różnych form rozsyłania ankiet do respondentów.
Najważniejsze korzyści z przeprowadzonych badań

Zastosowanie wskaźników NPS w trakcie badań umożliwia przeprowadzenie rzetelnego badania satysfakcji klientów. Określenie wskaźnika NPS (Net Promoter Score) polega na sklasyfikowaniu odbiorców jako: Promotorów – polecających produkty, Klientów Neutralnych, czyli osoby neutralne, które mogą łatwo zainteresować się ofertą konkurencji oraz Krytyków marki, które szkodzą na zasadzie tworzenia komunikatów o charakterze czarnego PR i łatwo odchodzą do konkurencji.

Wdrażaj działania na rzecz pozyskania przewagi w branży

Dzięki badaniom prowadzonym przez program do ankiet można wdrożyć działania na rzecz pozyskania przewagi konkurencyjnej, pozyskania nowych klientów i zrozumienia potrzeb klientów, zobaczenia przedsiębiorstwa z perspektywy odbiorcy oraz stały monitoring popularności marki.

Skontaktuj się z ekspertami SurvGo™ lub sprawdź możliwości aplikacji na https://www.survgo.com/


Program do ankiet – profesjonalne badania dla firm

Program do ankiet

Program do ankiet pomoże Ci pozyskać dane potrzebne do stworzenia właściwych strategii marketingowych. Od kreowania kwestionariusza ankiety, po analizę wyników i rzetelny raport z badań, programy do ankiet online to znakomite rozwiązanie dla marketingowców, którzy zastanawiają się jak dotrzeć do opinii klientów bez zbędnych kosztów. Łatwo jest uzyskać informacje zwrotne dzięki naszym szablonom ankiet, zaprojektowanym przez ekspertów, aby pomóc Ci poznać Twoich klientów i podejmować ważne decyzje marketingowe.

 

Narzędzie marketingowca

Jako osoba odpowiedzialna za marketing w firmie jesteś nie tylko odpowiedzialny za codzienne kampanie, ale także musisz mieć oko na szerszy obraz sytuacji. Czy klienci są lojalni wobec Twojej marki? Czy wiesz wystarczająco dużo o swoim rynku docelowym? Jak jest postrzegana obsługa klienta? Odpowiedzi na te pytania pozyskasz szybko i w łatwy sposób przez program do ankiet. Łatwo jest słuchać klientów, którzy są zadowoleni z produktów i usług proponowanych przez Twoją markę. Jednak warto zwrócić również uwagę na opinie klientów, którzy nie do końca są zadowoleni z produktów i usług firmy dla której pracujesz. Ich zdanie może okazać się kluczowe w podejmowaniu decyzji dotyczących wprowadzania nowych produktów i usług lub pozyskiwania nowych grup klientów, którzy przyniosą większe zyski ze sprzedaży.

Jeśli firma ma dobre relacje z klientami to zwiększa się prawdopodobieństwo powrotu klienta i ponownego wybrania przez niego usług czy też produktów zaufanej firmy. Ponadto, możliwość wypromowania marki jako mającej pozytywne relacje z klientami – sprawdza się w przestrzeni, gdzie każdy klient chce czuć się ważny.

Jeśli marka, którą reprezentujesz nie będzie rozpoznawalna na rynku – nikt nie będzie się z nią utożsamiał. We wstępnej fazie badań z zastosowaniem odpowiedniego programu do ankiet, sprawdź czy firma którą reprezentujesz jest widoczna na rynku, a jej produkty znane konsumentom. Pomoże Ci to jako pracownikowi marketingu, podjąć odpowiednie działania mające na celu promocję marki wśród docelowej grupy konsumentów, do której kierowane są jej produkty i usługi.

Dobrze skonstruowane badania marketingowe wykorzystujące program do ankiet SurvGo™, umożliwią Ci:

 • Sprawdzenie rozpoznawalności marki na rynku,
 • Poznanie klientów pod względem płci, wieku, wykształcenia i innych cech społeczno-demograficznych,
 • Uzyskanie opinii klientów o produktach i usługach,
 • Wskazać promotorów, krytyków i klientów neutralnych,
 • Poznanie i zdobycie przewagi nad konkurencją.

Najlepsi marketingowcy wykorzystują wyniki badań ankietowych do przeprowadzenia odważnych kroków w zakresie możliwości poprawy wizerunku marki, wypromowania nowych produktów, pozyskania nowych klientów z innych grup społecznych czy zawodowych niż te, które jako pierwsze kojarzone są z marką.

 

Wszystko w sieci

Ankiety są doskonałym narzędziem do prowadzenia oryginalnych badań, w celu rozwoju działań marketingowych firmy. Niezależnie od tego, czy pracujesz dla dużej międzynarodowej korporacji, czy rodzinnej firmy wchodzącej na rynek, możesz skorzystać z ankiet, aby uzyskać dane na dowolny temat, który ma znaczenie dla Twojej marki. Kreując ankiety w aplikacji SurvGo™, szybko otrzymasz wyniki na interesujący Cię temat i poznasz swoich klientów. Webowa platforma do samodzielnego prowadzenia badań umożliwia szybkie stworzenie ankiet, dotarcie do szerokiego grona konsumentów i potencjalnych klientów (z grupy ponad 50 000 panelistów), stałą kontrolę nad realizacją badań, możliwość modyfikacji treści ankiety w trakcie trwania badania, a przede wszystkim oszczędność czasu
i pieniędzy.

 

Tabele i wykresy

Możesz zbierać dane pozyskane z ankietyzacji od klientów, a następnie w sposób automatyczny aplikacja przekształci je w przejrzystą formę tabel i wykresów. Dzięki temu rozwiązaniu, dalsza analiza wyników będzie prosta i łatwa, a Ty będziesz mógł podjąć nowe działania marketingowe. Usprawni to proces generowania większych zysków i poprawi pozycję firmy, którą reprezentujesz w branży. Korzystaj z rzetelnych badań ankietowych dla rozwoju marketingu dzięki aplikacji SurvGo™!


Gromadzenie danych za pomocą ankiet internetowych

Panel badawczy. Ankiety internetowe.

Firmy badawcze w trakcie realizacji projektów badawczych bardzo często wykorzystują  ankiety internetowe, które w znaczny sposób ułatwiają dotarcie do respondentów z odległych województw. Dzięki możliwościom, jakie dają badania internetowe możliwe jest precyzyjne przeprowadzenie badania zgodnego z założonym rozkładem próby. Odpowiednio zaprogramowana aplikacja wyklucza możliwość niewłaściwego przebiegu badania, co z kolei może mieć miejsce podczas badania realizowanego metodą PAPI (przy użyciu ankiet papierowych).

Płatne ankiety

Bardzo często praca zawodowa nie wyklucza zajęć, dzięki którym możliwe jest zarobienie dodatkowych środków. W dniu dzisiejszym nietrudno jest znaleźć pracę dorywczą, która nie wykluczałaby pracy etatowej. Bardzo prostym sposobem na bardziej efektywne wykorzystanie czasu są  badania internetowe, które pod względem finansowym są korzystne zarówno dla firmy badawczej jak i respondenta. Użytkownik zarejestrowany w panelu badawczym i angażującym się w wypełnianie płatnych ankiet online ma możliwość swobodnego zarabiania pieniędzy. Wielkość puli zgromadzonych środków uzależniona jest głównie od zaangażowania użytkownika. System sam weryfikuje konta użytkowników i kwalifikuje ich do odpowiednich badań zgodnie z założoną próbą. Gratyfikacja z tytułu wypełnionych ankiet nie jest na tyle wysoka, aby można było mówić o pensji z wykonywania tego typu pracy. Aktywność w tego typu panelach umożliwia wyłącznie zwiększenie puli środków przeznaczanych np. na rozrywkę lub relaks, dzięki czemu okazuje się, że jednak możemy zakupić książkę, na której nam zależało lub wybrać się częściej do kina. Za każdą wypełnioną ankietę użytkownik otrzymuje punkty. Po zdobyciu minimalnej puli punktów, określonej w regulaminie, możliwa jest ich wymiana na pieniądze. Te z kolei są dostępne najczęściej na koncie PayPal.

Brak wymagań

Zarabianie przez Internet wypełniając ankiety ma ponadto dodatkową korzyść. Do pracy w roli respondenta nie wymaga się posiadania kwalifikacji zawodowych, odpowiedniego poziomu języka obcego itp. Każdy z respondentów jest cenny z punktu widzenia badania. Cenne są bowiem jego preferencje oraz opinie na dany temat. Zainteresowanym stawia się jedynie jeden wymóg – dostęp do Internetu za pomocą dowolnego urządzenia. Może nim być nawet telefon komórkowy. Decydując się na rejestrację w panelu online, należy podać kilka swoich danych, np. województwo, zawód, wiek itp. Najczęściej wymagane jest także podanie numeru telefonu, adresu e-mail, co jest w pełni bezpieczne. Dane przechowywane są bowiem na certyfikowanych serwerach.