Statystyka w marketingu

Statystyka w marketingu

Działania marketingowe, nastawione na pozyskiwanie nowych klientów dla przedsiębiorstw, to bardzo ważny aspekt, szczególnie w przypadku nowych produktów. Chodzi tutaj o to, iż przykład w sytuacji, kiedy badania rynku, dowiodły, iż na rynku farmaceutycznym, widać dość wyraźnie zapotrzebowanie na pewien rodzaj specyfików, samo ich wyprodukowanie nie jest jeszcze niczym nadzwyczajnym, bowiem tyle potrafi zrobić każde przedsiębiorstwo farmaceutyczne. Dobry biznesem natomiast, bez trudu przeprowadzi odpowiednie działania marketingowe mające na celu sprzedaż owego specyfiku, co przecież nie jest wcale takie proste.

Bazy danych lekarzy

W tym szczególnym przypadku, przydatną dziedziną wiedzy staje się na przykład statystyka, a ściślej rzecz biorąc wykorzystane tutaj będą przede wszystkim obliczenia statystyczne, które pokażą przedsiębiorcy, na jak wysoki poziom sprzedaży może liczyć, oczywiście z uwzględnieniem błędu statystycznego. W celu przeprowadzania odpowiednich badań oraz obliczeń statystycznych, koniecznie trzeba najpierw pozyskać informacje na odpowiedniej próbie statystycznej, w przypadku zaś medykamentów będą to przedstawiciele świata medycyny, czyli lekarze, oraz farmaceuci. W tym celu niezbędne będą nam bazy lekarzy, z których będzie można wytypować grupę tych lekarzy, którzy z racji posiadanej specjalizacji, będą danym specyfikiem zainteresowanie. Oczywiście z całą pewnością będzie ich zbyt dużo aby możliwe było zbadanie opinii wszystkich, toteż trzeba będzie podejść do zagadnienia ze statystycznego punktu widzenia. Trzeba będzie wybrać odpowiednią grupę reprezentatywną, a następnie przygotować odpowiedni mailing do lekarzy zaś będą musieli tylko odebrać pocztę email, oraz odpowiedzieć na konkretne pytania.

Zastosowanie baz danych lekarzy

Dopiero w następnej kolejności możliwe będzie przystąpienie do produkcji, oczywiście po uprzednim przeanalizowania wyników badań, czyli po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń statystycznych. Produkcja zaś będzie uwzględniała przewidywane przez lekarzy zapotrzebowanie, co jest tutaj najważniejszym elementem, bowiem dobre dopasowanie ilości produkcji do zbytu na dany specyfik, jest jednym z podstawowych kluczy do sukcesu na każdej płaszczyźnie, oraz na każdym rynku, nie tylko w przypadku farmaceutyki.

Jak więc widzimy, statystyka medyczna, jako nauka, jest dla działań marketingowych, bardzo ważna, bowiem zapewnia odpowiednie informacje, na podstawie których, przedsiębiorca może podejmować odpowiednie, kluczowe dla swojej działalności decyzje biznesowe.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Jak dużą rolę w firmie odgrywa statystyka?
Rola jest bardzo duża, ponieważ statystyka w marketingu to narzędzie, które pozwala na zbieranie, analizowanie i interpretowanie danych dotyczących zachowań klientów i efektywności działań marketingowych. Dzięki temu można mierzyć skuteczność kampanii reklamowych, oceniać trendy rynkowe, identyfikować grupy docelowe i prognozować wyniki sprzedaży.
Czy to się opłaca firmie?
Oczywiście, w dzisiejszych czasach, kiedy dostępne są zaawansowane narzędzia informatyczne i techniki analizy danych, wykorzystanie statystyki w marketingu jest coraz bardziej opłacalne i popularne. Szczególnie, gdy można zlecić to, podmiotom zewnętrznym, takim jak Biostat®.
Czy statystyka medyczna jest ważna?
Tak, ponieważ, dzięki temu można analizować dane medyczne i informacje na temat pacjentów, co pozwala na podejmowanie trafnych decyzji medycznych oraz na projektowanie bardziej skutecznych programów leczenia i profilaktyki.