e-Recepty sposobem na uzupełnienie brakujących leków

e-Recepty sposobem na uzupełnienie brakujących leków

Nie ma już potrzeby, aby stać od wczesnych godzin porannych w kolejce przed przychodnią, aby uzupełnić brakujące leki, które wydawane są na receptę. Już od jakiegoś czasu ten problem wyparły e-Recepty, czyli elektroniczne recepty.

 

e-Recepty – skąd się wzięły?

e-Recepty są kolejnym krokiem w stronę rozbudowy elektronicznego systemu medycznego, który usprawnia pracę i przepływ informacji. Dzięki temu, że mamy elektroniczne recepty, znika problem z odczytaniem recept czy zgubieniem ich. Wszystko mieści się teraz w IKP, gdzie ma swobodny dostęp każdy obywatel Polski. Postęp w cyfryzacji medycyny cały czas idzie do przodu, oprócz e-Recept, mamy również e-Skierowania.

 

Jak otrzymać elektroniczną receptę?

e-Receptę najczęściej otrzymujemy w wiadomości SMS bądź w wiadomości e-mail. Forma otrzymania kodu zależna jest od naszych ustawień na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Na tym koncie mamy bieżący dostęp m.in. do swoich recept, skierowań i historii leczenia.

Jeżeli ktoś nie chce bądź nie ma możliwości posiadania konta na IKP, to żaden problem, ponieważ receptę na leki dostanie bez problemu od lekarza w formie wydruku informacyjnego, na którym będzie 4-cyfrowy kod za pomocą, którego zrealizuje się receptę.

Aby otrzymać kod, należy udać się do gabinetu lekarskiego na wizytę bądź umówić się na teleporadę. Lekarz po badaniu / przeprowadzeniu wywiadu lekarskiego wypisze odpowiednie leki w formie e-Recepty. 1 Lek = 1 e-Recepta, maksymalnie można otrzymać 5 e-Recept, czyli tzw. pakiet recepcyjny.

 

Czy realizacja e-Recepty jest trudna?

Absolutnie. Aby zrealizować e-Receptę, należy się jedynie udać do dowolnej apteki, podać numer pesel i 4-cyfrowy kod, który wystawił lekarz. Na podstawie kodu farmaceuta realizuje e-Receptę i oznacza w swoim systemie, że recepta została zrealizowana. Nie ma, więc możliwości pomnażania wykupu leków, ponieważ nad tym czuwa odpowiednie oprogramowanie. e-Recepta ma datę ważności tak samo jak klasyczne papierowe recepty, jej ważność jest zgodna z oznaczeniem przez lekarza – standardowo 30 dni, chyba, że jest to lek z listy leków, które mają wydłużony bądź skrócony okres wykupu z recepty.