Prowadzenie i realizacja badań obserwacyjnych

Prowadzenie i realizacja badań obserwacyjnych

Współcześnie dużo placówek, prywatnych i publicznych występuje do firm badawczych z prośbą o przeprowadzenie badań obserwacyjnych, klinicznych, edukacyjnych itp. Tego typu badania zlecane są zarazem przez niewielkie firmy jak i duże koncerny farmaceutyczne i medyczne bądź też przez ośrodki naukowe. Proces organizacji badania rozpoczyna się najczęściej od fazy przygotowawczej, kiedy to określana jest próba respondentów i metodologia badań. Kolejna faza dotyczy samej realizacji badań obserwacyjnych. W jej trakcie na terenie szpitali, klinik lub innych placówek medycznych prowadzone jest badanie na założonej grupie respondentów. W dalszej kolejności następuje faza analizy danych i praca nad raportem z badania.

Prowadzenie badań obserwacyjnych

Aktualnie na rynku badawczym działa wiele firm badawczych zajmujących się organizacją badań obserwacyjnych. Dokonując wyboru właściwej firmy powinno się zważać na kompetencje, wykwalifikowanie kadry oraz jej doświadczenie, przede wszystkim w  kadrze IT, ponieważ dziś korzysta się wielokrotnie z aplikacji internetowych, które są tworzone specjalnie na potrzeby danego badania. Profesjonalne firmy badawcze dostosowują oferty do niewielkich firm farmaceutycznych lub medycznych bądź też dużych koncernów. Jakość realizacji badań często jest zależna od kwalifikacji kadry oraz jej doświadczenia w dokonywaniu analiz biotechnologicznych i bioinformatycznych. Wyróżnikiem może być także działalność naukowa prowadzona przez kadrę specjalistów.

Prowadzenie badań obserwacyjnych i klinicznych

Badania obserwacyjne i kliniczne różnią się od siebie istotną kwestią. Badania kliniczne przeprowadza się przed wprowadzeniem leku na rynek, zaś obserwacyjne przeprowadza się na produktach już funkcjonujących na rynku. Różnią się też wielkością grupy respondentów, badania kliniczne prowadzi się na grupie większej niż w przypadku badań obserwacyjnych. Ponadto polegają one na sprawdzeniu działania produktu, jego szkodliwości i skutków ubocznych. W przypadku badań obserwacyjnych, które są znacznie tańsze, weryfikuje się efekty leczenia, skuteczność działania bądź zdarzenia niepożądane. Niższa cena realizacji badań obserwacyjnych wynika głównie z mniejszego grona respondentów, których obejmuje się badaniem. Na dzisiejszym rynku badania przeprowadzane są coraz to nowszymi metodami. Rezygnuje się już z tradycyjnych metod gromadzenia danych typu PAPI, na rzecz ankiet wspomaganych komputerowo a więc specjalnych aplikacji, które pozwalają na zdalne gromadzenie danych.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy zlecając prowadzenie i realizację badań obserwacyjnych firmie zewnętrznej można spodziewać się dobrych wyników?
Firma zewnętrzna, która specjalizuje się w prowadzeniu i realizacji badań obserwacyjnych jest przede wszystkim gwarancją niezależności, kosztów adekwatnych do rozmiaru badania oraz dobry czas realizacji. O wynikach decyduje budowania badania, a doświadczona firma zewnętrzna zadba o to, aby ten wynik był satysfakcjonujący.
Czy zlecenie badania jest kosztowne?
Na koszt badania składa się specyfika badania, rozmiar próby, zakres prac oraz poziom zaawansowania metodologii i analiz statystycznych. W przypadku badań z zakresu medycyny, koszty badań mogą być wysokie, ponieważ dochodzą do tego aspekty związane z rygorystycznymi standardami etycznymi, czy bezpieczeństwem pacjentów.
Kiedy poznam cały koszt badania?
Koszt badania powinien zostać ustalony w momencie, gdy zleceniodawca przekaże wszystkie informacje, które są związane z utworzeniem i przeprowadzeniem badań obserwacyjnych. Firma zewnętrzna prowadząca badania wycenia na podstawie informacji koszt badania i przekazuje go zainteresowanemu podmiotowi.