Elektroniczna dokumentacja medyczna a dokumentacja w postaci elektronicznej – jaka jest różnica?

Dokumentacja Medyczna w postaci elektronicznej

Elektroniczna dokumentacja medyczna a dokumentacja w postaci elektronicznej – jaka jest różnica?

Niektóre osoby używają terminów elektroniczna dokumentacja medyczna i dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej przemiennie.

Jaka jest różnica?

dokumentacja medyczna prowadzona w wersji elektronicznej to cyfrowa wersja papierowych wykresów w gabinecie lekarskim. Zawiera dane medyczne i historię leczenia pacjentów w jednej praktyce. EMR mają przewagę nad dokumentacją papierową. Na przykład, pozwalają na to klinicystom:

– Śledzenie danych w czasie

– Łatwo zidentyfikuj, którzy pacjenci mają być poddani badaniom profilaktycznym lub badaniom kontrolnym.

– Sprawdzić, w jaki sposób ich pacjenci radzą sobie z pewnymi parametrami, takimi jak pomiary ciśnienia krwi lub szczepienia.

– Monitorowanie i poprawa ogólnej jakości opieki w ramach praktyki.

Ale informacje zawarte w dokumentacji medycznej nie są łatwo dostępne poza praktyką. W rzeczywistości, dokumentacja pacjenta może nawet wymagać wydrukowania i dostarczenia jej pocztą do specjalistów i innych członków zespołu opiekuńczego. Pod tym względem EMR nie są o wiele lepsze od dokumentacji papierowej.

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) robi te wszystkie i więcej rzeczy. EHR koncentrują się na całkowitym zdrowiu pacjenta – wykraczającym poza standardowe dane kliniczne gromadzone w gabinecie świadczeniodawcy i obejmującym szersze spojrzenie na opiekę nad pacjentem. EHR są zaprojektowane tak, aby sięgać poza organizację zdrowotną, która pierwotnie gromadzi i kompiluje informacje. Są one tworzone w celu dzielenia się informacjami z innymi dostawcami usług medycznych, takimi jak laboratoria i specjaliści, tak aby zawierały informacje od wszystkich klinicystów zaangażowanych w opiekę nad pacjentem. Krajowy Sojusz na rzecz Technologii Informacyjnych Ochrony Zdrowia stwierdził, że dane EHR “mogą być tworzone, zarządzane i konsultowane przez upoważnionych lekarzy i pracowników więcej niż jednej organizacji opieki zdrowotnej”.

Informacje są przekazywane wraz z pacjentem do specjalisty, szpitala, domu opieki, następnego stanu, a nawet na terenie całego kraju. Porównując różnice pomiędzy typami rekordów: EHR reprezentuje zdolność do łatwego dzielenia się informacjami medycznymi pomiędzy interesariuszami i do śledzenia informacji pacjenta poprzez różne formy opieki sprawowanej przez tę osobę. EHR są zaprojektowane w taki sposób, aby dostęp do nich miały wszystkie osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentami – w tym sami pacjenci. Rzeczywiście, jest to wyraźne oczekiwanie w ramach etapu 1 definicji “sensownego korzystania” z EHR.

I to czyni całą różnicę. Ponieważ gdy informacje są wymieniane w bezpieczny sposób, stają się one coraz potężniejsze. Opieka zdrowotna to wysiłek zespołowy, a dzielenie się informacjami wspiera ten wysiłek. Przecież duża część wartości wynikającej z systemu świadczenia opieki zdrowotnej wynika ze skutecznej komunikacji informacji pomiędzy stronami i, ostatecznie, zdolności wielu stron do angażowania się w interaktywną komunikację informacji.

Korzyści płynące z EDM

Dzięki w pełni funkcjonalnym EDM, wszyscy członkowie zespołu mają łatwy dostęp do najnowszych informacji umożliwiających bardziej skoordynowaną, skoncentrowaną na pacjencie opiekę. Z EDM:

– Informacje zebrane przez lekarza pierwszego kontaktu informują lekarza oddziału ratunkowego o alergii zagrażającej życiu pacjenta, dzięki czemu opieka może być odpowiednio dostosowana, nawet jeśli pacjent jest nieprzytomny.

– Pacjent może zalogować się do własnego rejestru i zobaczyć tendencję wyników badań laboratoryjnych w ciągu ostatniego roku, co może pomóc mu zmotywować się do przyjmowania leków i nadążania za zmianami w stylu życia, które przyczyniły się do poprawy wyników.

– Wyniki badań laboratoryjnych przeprowadzonych w zeszłym tygodniu są już w protokole, aby powiedzieć specjalistce, co powinna wiedzieć, nie przeprowadzając podwójnych testów.

– Notatki klinicystów z pobytu pacjenta w szpitalu mogą pomóc w informowaniu o wypisie i opiece uzupełniającej oraz umożliwić pacjentowi płynniejsze przechodzenie z jednego miejsca opieki do innego.

Tak więc, tak, różnica między “elektroniczną dokumentacją medyczną” a “Dokumentacją prowadzoną w wersji elektronicznej” to tylko jedno słowo. Ale w tym słowie istnieje ogromna różnicy.