Promowanie nowego produktu

bazy danych

W dzisiejszym artykule zajmiemy się przede wszystkim kwestia samej już wnikliwej promocji nowego produktu, a za przykład posłuży nam już znany z poprzednich tekstów rynek farmaceutyczny. Weźmiemy więc po uwagę wszystkie czynniki charakterystyczne dla tego rynku, przypadkowe przedsiębiorstwo produkujące lekarstwa, oraz określimy rodzaj działań marketingowych, mających na celu osiągnięcie wysokiego poziomu sprzedaży nowo wdrożonego do oferty produktu, którego produkcja oczywiście została wcześniej ustalona na podstawie wnikliwych badań rynkowych.

Biznesowe bazy danych

Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy, aby skutecznie wypromować jakikolwiek produkt, należy przede wszystkim pozwolić potencjalnym klientom dokładnie poznać nasz produkt. W tym szczególnym przypadku chodzi nam o to, aby wybrać z bazy lekarzy wszystkich przedstawicieli danej specjalizacji, którzy będą zainteresowani naszym nowym produktem, a następnie wysłać do nich wszystkich odpowiednie materiały promocyjne, rzetelnie przedstawiać konkretny produkt i wyrobić u lekarzy przeświadczenie iż jest on całkiem dobrą alternatywą dla istniejących już produktów. Odpowiednie bazy biznesowe zawierające dane adresowe lekarzy, wyfiltrowane dzięki aplikacjom dedykowanym, na które następnie będziemy mogli rozesłać ulotki reklamowe przedstawiające nasz nowy specyfik, jako skuteczne lekarstwo na dane choroby, do zastosowania w odpowiednich przypadkach.

Kolportaż ulotek w oparciu o bazy danych

Aby skutecznie zaś dostarczyć ulotki do wszystkich wysegregowanych z bazy lekarzy specjalistów, warto wykorzystać aplikacje CRM, i tym samym dochodzimy do sedna dzisiejszego artykułu, czyli do skutecznej metody promocji nowych lekarstw na rynku farmaceutycznym. Tutaj zastosowany jest profesjonalny kolportaż ulotek reklamowych, w oparciu o wybrane adresy, wyselekcjonowanych z bazy lekarzy specjalistów w danej dziedzinie medycyny, którzy będą z racji wykonywanego zawodu zainteresowani naszym nowym specyfikiem.


Opracowania statystyczne

bizneswomen

To, jak bardzo przydatna w prowadzeniu współczesnego przedsiębiorstwa, jest statystyka, oraz dziedziny pokrewne, dowiedliśmy już w poprzednim artykule, aczkolwiek w tym także będziemy w dalszym ciągu zajmowali się statystką i pochodnymi. Niemniej jednak w nieco innym wymiarze i zakresie, bowiem opowiemy nieco szerzej o pozycji jaką zajmują gotowe opracowania statystyczne, czyli zbiory informacji statystycznych, już poddanych analizie i odpowiednio usystematyzowanych, dzięki czemu też, gotowych do natychmiastowego zastosowania w działaniu.

Zastosowanie bazy lekarzy

Jeśli zdecydujemy się jako przykładem posłużyć po raz kolejny rynkiem farmaceutycznym, to trzeba będzie powiedzieć, że także w tym przypadku, dość istotną rolę odgrywać będzie odpowiednio przygotowana baza lekarzy, z której będzie można wyciągnąć konkretne informacje na temat poszczególnych lekarzy, oraz poddać ich ewentualnym badaniom. Możemy jednakże powiedzieć, iż baza lekarzy będzie tutaj przydatna także w innym celu, aczkolwiek odłożymy to zagadnienie chwilowo na bok, wracając do meritum, czyli do opracowań statystycznych. Musimy tutaj powiedzieć, iż opracowania statystyczne, to rzeczowe badania, przeprowadzane na danym segmencie rynku, których wyniki, po odpowiedniej obróbce, mogą być przedstawione w różnorodnych formach, niezależnie jednak od tego, są to wyniki idealnie nadające się do zastosowanie w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa. Jednym słowem opracowania statystyczne, to gotowe statystyczne analizy rynku, przygotowane z góry, przez co nie trzeba zlecać ani też czekać na ich wykonanie, bowiem w przypadku najpopularniejszych branż, a taka niewątpliwie jest rynek farmaceutyczny, opracowania są przez agencje badawcze wykonywane systematycznie, gdyż nie ma tutaj najmniejszych obaw o prawidłowy zbyt.

Dystrybucja i kolportaż ulotek

Możemy teraz już spokojnie powiedzieć, o jeszcze jednym zastosowaniu dla bazy lekarzy. Mianowicie jest to także działanie marketingowe, o których była mowa w poprzednim artykule, niemniej jednak tym razem będziemy atakowali wszystkich poszczególnym lekarzy. Naszym zadaniem będzie bowiem poprawna dystrybucja ulotek, reklamowych, dzięki czemu, każdy z lekarzy w danej branży, będzie dokładnie poinformowany o nowych specyfikach, oraz ich najważniejszych parametrach. Dopiero kiedy dystrybucja ulotek, zapewni nam wiedzę o nowym specyfiku, oraz odpowiednio go przedstawi lekarzom, będziemy mogli liczyć na jakiekolwiek efekty w postaci systematycznego wzrostu sprzedaży nowego specyfiku.


Statystyka w marketingu

medical_doctor

Działania marketingowe, nastawione na pozyskiwanie nowych klientów dla przedsiębiorstw, to bardzo ważny aspekt, szczególnie w przypadku nowych produktów. Chodzi tutaj o to, iż przykład w sytuacji, kiedy badania rynku, dowiodły, iż na rynku farmaceutycznym, widać dość wyraźnie zapotrzebowanie na pewien rodzaj specyfików, samo ich wyprodukowanie nie jest jeszcze niczym nadzwyczajnym, bowiem tyle potrafi zrobić każde przedsiębiorstwo farmaceutyczne. Dobry biznesem natomiast, bez trudu przeprowadzi odpowiednie działania marketingowe mające na celu sprzedaż owego specyfiku, co przecież nie jest wcale takie proste.

Bazy danych lekarzy

W tym szczególnym przypadku, przydatną dziedziną wiedzy staje się na przykład statystyka, a ściślej rzecz biorąc wykorzystane tutaj będą przede wszystkim obliczenia statystyczne, które pokażą przedsiębiorcy, na jak wysoki poziom sprzedaży może liczyć, oczywiście z uwzględnieniem błędu statystycznego. W celu przeprowadzania odpowiednich badań oraz obliczeń statystycznych, koniecznie trzeba najpierw pozyskać informacje na odpowiedniej próbie statystycznej, w przypadku zaś medykamentów będą to przedstawiciele świata medycyny, czyli lekarze, oraz farmaceuci. W tym celu niezbędne będą nam bazy lekarzy, z których będzie można wytypować grupę tych lekarzy, którzy z racji posiadanej specjalizacji, będą danym specyfikiem zainteresowanie. Oczywiście z całą pewnością będzie ich zbyt dużo aby możliwe było zbadanie opinii wszystkich, toteż trzeba będzie podejść do zagadnienia ze statystycznego punktu widzenia. Trzeba będzie wybrać odpowiednią grupę reprezentatywną, a następnie przygotować odpowiedni mailing do lekarzy zaś będą musieli tylko odebrać pocztę email, oraz odpowiedzieć na konkretne pytania.

Zastosowanie baz danych lekarzy

Dopiero w następnej kolejności możliwe będzie przystąpienie do produkcji, oczywiście po uprzednim przeanalizowania wyników badań, czyli po przeprowadzeniu odpowiednich obliczeń statystycznych. Produkcja zaś będzie uwzględniała przewidywane przez lekarzy zapotrzebowanie, co jest tutaj najważniejszym elementem, bowiem dobre dopasowanie ilości produkcji do zbytu na dany specyfik, jest jednym z podstawowych kluczy do sukcesu na każdej płaszczyźnie, oraz na każdym rynku, nie tylko w przypadku farmaceutyki.

Jak więc widzimy, statystyka medyczna, jako nauka, jest dla działań marketingowych, bardzo ważna, bowiem zapewnia odpowiednie informacje, na podstawie których, przedsiębiorca może podejmować odpowiednie, kluczowe dla swojej działalności decyzje biznesowe.