Rejestry medyczne – innowacje w ochronie zdrowia

Rejestry medyczne - innowacje w ochronie zdrowia

Pacjenci, przede wszystkim Ci, którzy borykają się z chorobami przewlekłymi mogą najbardziej skorzystać na wprowadzeniu rejestrów medycznych w Polsce. Jest to rozwiązanie dające szerokie możliwości diagnostyczne, konsultacyjne jak również badawcze w kontekście weryfikacji skuteczności działania leków i typów terapii u poszczególnych grup pacjentów.

Dlaczego rejestry medyczne?

Polskiej służbie zdrowia jest potrzebny scentralizowany i ogólnodostępny dla specjalistów system informacji o konkretnych przypadkach działań niepożądanych, występowania zintensyfikowanych ognisk chorobowych, gromadzenia informacji o czynnikach sprzyjających chorobom. Brak takiego systemu powoduje:

  • ograniczenie możliwości wskazywania najlepszych rozwiązań w leczeniu pacjentów,
  • hamowanie możliwości komunikacyjnych pomiędzy specjalistami z obszaru całego kraju,
  • finansowanie nieskutecznych działań terapeutycznych i funkcjonowanie ich na rynku ze stratą dla płatnika.

Rejestry medyczne z powodzeniem funkcjonują już w Europie Północnej – kraje nordyckie, Włochy jak również nasz południowy sąsiad Czechy. Odpowiednia jakość rejestrów wprowadzi poziom monitorowania stanu zdrowia Polaków na wyższy poziom.

Rejestry jako element wsparcia dla badań klinicznych

Wykorzystanie danych z rejestrów medycznych może posłużyć w trakcie badań klinicznych nad nowymi produktami medycznymi, jako jeden z dowodów praktycznego stosowania konkretnego leku, urządzenia, terapii i jej skutków. Nierzadko uczestnicy badań klinicznych są wysoce zmotywowani i dobrani na potrzeby badania. Bezpośrednie dowody oparte wyłączne na badaniach klinicznych mogą odbiegać jakościowo od dowodów zgromadzonych na materiałach zastanych – danych z rejestrów medycznych, dlatego są one doskonałym i niezależnym źródłem wiedzy dla lekarzy i badaczy.

Pilne potrzeby utworzenia rejestrów medycznych w Polsce

Aktualne zapotrzebowanie na utworzenie rejestrów medycznych w Polsce jest duże. Biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zachorowań wśród Polaków związanych z:

należy niezwłocznie zacząć tworzyć wysokiej jakości elektroniczne rejestry medyczne dostępne dla specjalistów.

Systemy dobrze przygotowane dla lekarzy

Aby móc prowadzić rejestry medyczne wysokiej jakości, trzeba korzystać z dobrze zorganizowanych systemów, takich jak np. eCRF.biz™, który umożliwia prowadzenie obserwacji przez wiele jednostek w tym samym czasie, rejestrację przypadków niepożądanych, zgodność z Title 21 CFR Part 11, zarządzanie dokumentacją badawczą, randomizację danych, monitoring badań on-site, jak również szkolenia dla badaczy.

Zapraszamy do zapoznania się z innowacjami eCRF.biz™ w ramach wdrożenia rejestrów medycznych.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
W czym sprawdzą się rejestry medyczne, jeśli chodzi o badania kliniczne?
Dzięki temu, że istnieją rejestry medyczne można szybko i łatwo zidentyfikować odpowiednią populację pacjentów, co przyspiesza proces rekrutacji do badania. Rejestry medyczne mogą również służyć do monitorowania stanu zdrowia pacjentów przed, w trakcie i po zakończeniu badania klinicznego.
Co jest ważne w przypadku wykorzystywania rejestrów medycznych podczas badań klinicznych?
Wykorzystanie rejestru medycznego w badaniach klinicznych wymaga zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych pacjentów oraz zachowania standardów etycznych i prawnych. W takich sytuacjach doskonale sprawdza się eCRF.biz™, który skupia w sobie najważniejsze potrzeby.
Jaki jest ostateczny koszt?
Ostateczny koszt wykorzystania rejestru medycznego jako elementu wsparcia dla badań klinicznych jest uzależniony od indywidualnych potrzeb i wymagań badania oraz od dostępnych źródeł finansowania.