Na czym polega elektroniczna dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów?

Na czym polega elektroniczna dokumentacja medyczna w świetle nowych przepisów?

 Próbując odpowiedzieć na pytanie dotyczące e-dokumentacji medycznej należy po pierwsze zwrócić uwagę na cel, który przyświeca owemu rozwiązaniu, a następnie zdać sobie sprawę z wysokiej funkcjonalności przywołanego programu. Przede wszystkim aplikacja dla lekarzy uwzględnia potrzeby pacjentów, co przekłada się na ogólną jakość zaproponowanego programu.

System, który dba o jakość usług

Specjalistyczne oprogramowanie stosowane do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej ma na celu:

  • lepszą organizację pracy jednostek zajmujących się służbą zdrowia;
  • polepszenie odczuwanego komfortu przez pacjentów, jak i lekarzy;
  • ułatwienie przepływu informacji między poszczególnymi jednostkami.

Ponadto dzięki zastosowaniu elektronicznej dokumentacji będzie możliwe uniknięcie błędów, które wynikają np. z nieczytelnego pisma bądź pominięcia konkretnej rubryki, przeoczenia. Stąd też rozmawiając o programie dla lekarzy należy przede wszystkim koncentrować się na poprawie jakości dotąd świadczonych usług.

Co obejmuje wysoka funkcjonalność programu?

Wysoka funkcjonalność systemu opiera się między innymi na możliwościach zorientowanych na:

  • integracji z innymi systemami np. NFZ, WFirma itp.;
  • personalizowaniu stron poszczególnych gabinetów;
  • inteligentnej bazie danych, autosugestii (bazy/interakcje leków).

Dzięki zorientowaniu się na konkretne potrzeby lekarzy oraz pacjentów możliwym jest tworzenie funkcji, które pozwolą na zwiększanie jakości samego programu. Można powiedzieć, iż to potrzeby są głównym czynnikiem wpływającym na tworzenie programu, który będzie oparty na podnoszeniu komfortu.

Na czym będą polegały e-karty pacjentów?

Odnosząc się do aplikacji dla lekarzy warto zauważyć także, że pozwala ona na:

Specjalistyczny program będzie w głównej mierze opierał się na elektronicznych kartach pacjenta, które będą zawierać informacje zorientowane na danych osobowych oraz takich informacjach jak odbyte wizyty. Przy czym ciekawą możliwością jest wprowadzanie diagramów dentystycznych.

 

Pacjent to największa wartość programu

Jednak do największych zalet systemu należy zachowanie bezpieczeństwa zarówno, jeśli chodzi o korzystanie ze systemu, jak i przechowywanie danych. Twórcy aplikacji dla lekarzy zdając sobie sprawę jak ważne jest dobro pacjentów stworzyli system, który w szczególny sposób dba o realizację ich potrzeb.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czy podczas korzystania z aplikacji dla lekarzy Medfile, mam gwarancję bezpieczeństwa?
Program oraz jego system jest zgodny z RODO. Cały sztab działu IT ciągle usprawnia oraz trzyma rękę na pulsie, zapewniając bezpieczeństwo i stały dostęp do pomocy technicznej.
Czy prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) jest obowiązkowe?
Usługodawcy od stycznia 2019 roku, są zobowiązania do prowadzenia, przechowywania oraz wymiany EDM. Mowa o tym w przepisach wydanych na podstawie art. 13a ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia.