Elektroniczna Dokumentacja Medyczna – Rozwiązania mobilne Medfile

Aplikacja mobilna Medfile

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna  – Rozwiązania mobilne Medfile

Mobilne oprogramowanie EDM umożliwiające dostęp do wykresów pacjentów i dokumentów z dowolnego miejsca.

Więcej informacji na temat rozwiązań mobilnych na platformie Telix.pl : Medfile

Aplikacje mobilne dla Twojej Praktyki lekarskiej

Dzięki naszym aplikacjom mobilnym dostosowanym do Twoich potrzeb, Lekarze mogą uzyskać dostęp do EDM w dowolnym momencie na swoich smartfonach lub tabletach. Natychmiastowe przeglądanie wykresów pacjentów, leków napełniających, laboratoriów zamówień i nie tylko. Ponadto, oferujemy pacjentom aplikację portalu dla pacjentów, aby mogli oni przeglądać swoją dokumentację zdrowotną, wyniki badań laboratoryjnych i komunikować się ze swoimi dostawcami. Dla dostawców korzystających z naszego rozwiązania do Telemedycyny, oferujemy aplikację mobilną dostosowaną do Twojej praktyki i marki.

  • Oprogramowanie do elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)
  • W pełni zintegrowane oprogramowanie EDM dla Twojej praktyki medycznej.
  • Rejerstracja pacjentów online
  • integracja z laboratorium.
  • Kalendarz Google i integracja Znanylekarz.

Oprogramowanie elektronicznej karty zdrowia (EDM) oferuje możliwość dostosowania przepływu pracy do potrzeb Twojej praktyki. EDM oferuje również usługi w zakresie rozliczeń medycznych, telemedycynę z niestandardowymi aplikacjami mobilnymi, zintegrowane płatności dla pacjentów i inne.

– Możliwość dostosowania przepływu pracy i zawartości EDM do Twoich potrzeb

– Dojrzały produkt – ponad 10 lat na rynku

– Wybór chmury i lokalnego serwera opartego na chmurze

– Integracja (e-recepta),  e-ZLA i łącznością w laboratorium

– Skalowalne, od pojedynczych klinik lekarskich do dużych, wieloobiektowych i specjalistycznych klinik

– Sprawdzone w czasie metody realizacji udanego przejścia na EDM.

 

Poszukiwanie najbardziej odpowiedniego systemu elektronicznych kart zdrowia (EDM), który można włączyć do praktyki medycznej, może być procesem szczegółowym. Czasami EDM może być czasochłonne ze względu na długi czas pracy. Rozwiązanie polega na szukaniu rozwiązania EDM, które można dostosować do indywidualnych potrzeb, co pozwala lekarzom służby zdrowia na sprawne świadczenie usług. Dostosowywalny system EDM jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem dla usprawnienia przepływu pracy i ogólnej zaradności praktyki medycznej. Ostatecznym efektem opracowania niestandardowego systemu EDM są nie tylko korzyści, jakie przynosi on dostawcom usług medycznych i ich personelowi, ale również pozytywny wpływ, jaki ma on na pacjentów i pracowników służby zdrowia – farmaceutów, techników laboratoryjnych.

Nieelastyczność standardowych szablonów EDM często powstrzymuje pracowników służby zdrowia przed uzyskiwaniem dokładnych informacji o stanie zdrowia pacjenta, podczas gdy zindywidualizowany szablon EDM integruje informacje o pacjentach w celu uzyskania wartościowych danych klinicznych. Indywidualne szablony EDM pozwalają na biegłość bez ograniczania umiejętności pracowników służby zdrowia do skryptu nieodpowiedniego dla danego zadania. Pozwala to również na uzyskanie doskonałej skuteczności, z pewnością wymaganej w stresujących warunkach klinicznych. Indywidualne szablony EDM pozwalają na lepsze zrozumienie i dokładność informacji o pacjencie. W szczególności, wyspecjalizowani dostawcy usług medycznych dokładają wszelkich starań, aby spełnić wyjątkowe wymagania każdego pacjenta i udokumentować swoje wysiłki w jasny sposób. Dostosowane szablony EDM w pełni wspierają pacjentów wymagających niestandardowej dokumentacji klinicznej. Jest to szczególnie korzystne w przypadku specjalności, które widzą różnych pacjentów z podobnymi stanami chorobowymi. Biorąc pod uwagę, że każdy pacjent jest wyjątkowy, dostosowanie EDM pozwala na lepsze spełnianie jego indywidualnych wymagań. Dostosowywanie EDM ma zazwyczaj pozytywny wpływ na przebieg praktyki, jak również na wyniki zdrowotne. Dokumentacja kliniczna gwarantuje, że przebieg spotkania pacjenta jest odnotowywany prawidłowo i że EDM dokładnie odzwierciedla świadczone usługi.

EDM oferują nie tylko wsparcie w zakresie najlepszych praktyk, ale również w zakresie ich wykorzystania, koncentrując się na stale zmieniających się potrzebach i celach zarówno podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, jak i ich pacjentów. Możliwość wysokiej jakości opieki poprawia się wraz z wysoką precyzją zbieranych informacji, szczegółami interakcji, wynikami testów na zlecenie, a także wieloma innymi zaletami stosowania niestandardowego systemu EDM. Zajęci i ciężko pracujący pracownicy służby zdrowia są zawsze zaangażowani w spełnianie wymagań w zakresie opieki zdrowotnej, a pacjenci są w centrum ich uwagi. Zasady i przepisy, takie jak poprawne przyporządkowanie kodów ICD 10 do rozliczeń medycznych, mogą pochłaniać większość czasu, który w przeciwnym razie zostałby spędzony z pacjentami. Dostosowywalny system EDM może zautomatyzować te procesy i dodatkowo pomóc lekarzom w otrzymywaniu zachęt i zwrotów kosztów, oszczędzając jednocześnie czas poświęcany na przestrzeganie złożonych przepisów. Ponadto, konfigurowalny system EDM oferuje dodatkową korzyść, jaką jest możliwość wykorzystania deski rozdzielczej, co zmniejsza stres i pozwala świadczeniodawcom opieki zdrowotnej spędzać więcej czasu z pacjentami w gabinecie.

Medfile

Zobacz recenzję na platformie Telix.pl : Medfile